Symulacje spadkowe

Symulacje spadkowe

Z zagadnieniami spadkowymi mamy do czynienia zarówno na etapie planowania sukcesyjnego, jak i po śmierci nestora lub członka jego rodziny. Im lepiej przemyślany proces sukcesji, tym mniej zmartwień związanych ze spadkobraniem czy kontynuacją działalności firmy po śmierci jej właściciela, wspólnika, czy członka zarządu.

Na bazie doświadczenia w pracy z naszymi klientami wypracowałam praktykę tworzenia symulacji spadkowych, które są punktem wyjścia w kierunku opracowania i wdrożenia planu sukcesji oraz zabezpieczenia się na wypadek nagłego nieszczęścia.

Symulacja spadkowa to analiza aktualnego stanu majątku firmowego oraz prywatnego, jak również związanego z nim zadłużenia pod kątem oczekiwanych przez klienta skutków, które mają nastąpić na wypadek jego śmierci lub śmierci jednego z członków jego rodziny. Konsekwencją analizy są stanowiące część symulacji spadkowej konkretne propozycje rozwiązań mających na celu wdrożenie planu sukcesji poprzez wypracowanie umowy rodzinnej, reorganizację działalności, sporządzenie testamentów, wykupienie polis ubezpieczeniowych, czy dokonanie przesunięć majątkowych. Symulacja spadkowa nie ogranicza się tylko do przedstawienia zagadnień prawnych, a jest wypadkową łączenia wiedzy z dziedziny prawa, podatków, finansów oraz relacji rodzinnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o symulacji spadkowej? Napisz do mnie: jezowska@dalkowska-jezowska.pl