4 x W

Wartości, Wiedza, Władza, Własność

Stworzenie wielopokoleniowej firmy wymaga przekazania sukcesorowi wartości, wiedzy, władzy i własności.

Wartości

Na jakich wartościach zbudowana jest Twoja firma?

Wiedza

Jaka wiedza jest niezbędna sukcesorowi do kontynuacji działalności firmy?

Władza

Kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie oddać sukcesorowi prawo do decydowania o firmie?

Własność

Czy majątek lepiej jest przekazać za życia czy po śmierci?