Wiedza

Istota przewagi konkurencyjnej

Jaka wiedza jest niezbędna sukcesorowi do kontynuacji działalności?

Know how

Wiedza stanowi istotę przewagi konkurencyjnej każdej firmy. Wiedza o procesach, produktach, relacjach z klientami czy kluczowych pracownikach jest niezbędnym narzędziem w codziennej pracy. Przekazanie wiedzy sukcesorowi jest procesem długotrwałym i może wymagać:

  • zdobycia odpowiedniego wykształcenia
  • zdobycia niezbędnych uprawnień
  • nabycia praktycznych umiejętności
  • uczestnictwa w spotkaniach z klientami, pracownikami, dostawcami
  • doświadczenia życiowego